چه سخته
وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه

‌ ‍‌‌

••••••••❥💞❥••••••••