🔸براى کمک به کاهش وزن جوانه تربچه بخوريد.

🌱جوانه تربچه برای افرادی که سعی در کاهش وزن دارند، یک انتخاب هوشمندانه است. جوانه تربچه دارای کالری کم و ویتامین C می باشند.

مطالعات نشان می دهد افرادی که کمبود ویتامین دارند، 25 درصد چربی کمتری نسبت به افرادی که مقدار کافی ویتامین C دارند در طول 60 دقیقه پیاده روی در تردمیل می سوزانند. بدن از ویتامین C برای ساختن ترکیبی به نام کارنیتین استفاده می کند که در بدن به جای ذخیره کردن چربی، چربی را با سرعت تبدیل به انرژی می کند.