دعایِ ندبه را دوست دارم
پُر از سؤال است
پُر از أین َ...
پُر از "متی" و "إلی متی"...

نمی‌گذارد سؤال‌های آدم کوچک شوند.
جواب هیچ کدام از سؤال‌های آدم را نمی‌دهد،
فقط آنها را بزرگ می‌کند.

ناله و ضجه‌ی آدم را،
به پای سؤال‌هایش بلند می‌کند...

سؤال‌هایی که عاشق‌ها؛
هر جمعه از خودشان
و از خدای خودشان با ندبه می‌پرسند:
أین بقیة الله ...؟

خدایا؛
آن نافع بركتت که برای بشر باقی مانده
و مايه خير و سعادت ماست؛
كجاست...!؟