عشق،
مثلِ پُرتقال پوست‌کَندنای یواشکی،
زیرِ نیمکتای کلاسِ اول‌دبستانه...
به خیالت هیشکی نمی‌فَهمه؛
اما بوی خنکِ پرتقالیش، می‌پیچه همه جا و عالمو پُر می‌کنه از عطرِ عاشقی و لبخند.‌..
عشق،
مثلِ پرتقال پوست‌کندنای یواشکی،
زیرِ نیمکتای کلاسِ اول دبستانه...
خودشم که نَمونه، خاطره‌ی بوی پرتقال و بهشتِش، تا ابد یادگاری می‌مونه توی حافظه‌ی دستات!🍊