تو بخند ツ
من قول می‌دهم که
تمامِ سوژه‌هایِ عکاسیِemoji من
تــــــــــــــو باشی...♡