آدم ‌هارو از شوخی هاشون بشناسین

شوخی ها خیلی جدی‌ان...!!