🌻🍃زندگى خيلى كوتاه
پس
تا دندون دارید بخندید
تا چشم دارید ببینید
تا گوش دارید گوش کنید
تا سالمید زندگی کنید😍

🌹🍃یادتون باشه دنیا منتظر هیچکس نمی‌مونه
پس به لبخند زدن ادامه بديد
و همیشه مثل برنده ها باشيد😊

🌷آخر هفته‌تون سرشار از انرژی مثبت🌷