🔸چگونه کرم زیر چشم بزنيم؟

🥴حتى اگر دور چشم شما خطوط و چروک ندارد، شما باید از یک کرم دور چشم به طور مرتب استفاده کنید، تا زیر چشم خود را مرطوب نگه دارید.

برای انجام این کار، از گوشه داخلی زیر چشم خود شروع کنید و نقطه های کوچک در یک نیم دایره به استخوان پیشانی خود اعمال کنید، به آرامی در این الگوی نیمه دایره ای ضربه بزنید تا گردش خون را تحریک کنید و تا زمانی که محصول به طور کامل جذب شود، مطمئن شوید که وقتی این کار را انجام می دهید، پوست را نمی کشید.

این کار را هر روز صبح و شب اعمال کنید.