هر دفعه میام بگم
سخته و نمیشه
یادم میاد
سخت تر از ایناشم رد کردم
و شده ...

‌ ‍‌‌🌸


••••••••❥💞❥••••••••