🌻🍃ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

🌹🍃بايد ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ
ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯽ
و با ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ كنى❤️

خــدایا
دریـچـه‌ ی شــادی بـی پـایـان خوشبختی
سلامتی و روزی پر برکت را
به روی همه ما باز کن🙏🏻