خیلی دوس دارم استیک بخورم ببینم چه مزه اییه اینقدر تو فیلمای خارجی ازش تعریف میکنن emoji حدود 168 هزار تومن قیمتشه emoji