مشکل مثانه و دفع ادرار دارید آب هویج میل کنید خیلی موثره (البته من عکس رو بصورت تزیینی با بستنی گذاشتم ولی برای درمان فقط آب هویج میل شود)