کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود،سلام بر بانوی کربلا که پیام عاشورا جاودانه کرد.