‏دروغ‌هایت را به من بده
‏آن‌ها را خواهم شست

‏و در گوشه‌ی دنج بی گناهی از قلبم
‏از آن ها حقایق خواهم ساخت...

_المصر