یکم صفحه گوشی تون رو بیارید پایین و گزینه "انتخاب تصویر" رو تاچ کنید