سپس گزینه ارسال پست را زده و پست در صفحه داشبورد پارس کلاب قرار میگیرد emojiemoji