بلاتکلیفی یعنی ...

من نمیدانم بمانم بپایت

یا بمیرم برایت ...


‌ ‍‌‌🌸


••••••••❥💞❥••••••••