مهم نیست چقدر طول بکشه
عشق واقعی همیشه ارزش انتظارو داره


‌ ‍‌‌


••••••••❥💞❥••••••••