فرانسوی ها می‌گن
دریا وقتی توش
غرق نشدی میخوادت
اما وقتی غرق شدی پست می‌زنه
این قانون تو روابط آدم‌ها
حرف اول رو میزنه .