فضای دوس داشتنی داره پارس کلاب روزانه با یکی دو پست اینجا حضور دارم و خوشحالم emojiemoji