‏بيا در لابلای ورقه های اين كتاب همديگر را ببوسيم.
نگران آبرو هم نباش.
اينجا هيچ كس كتاب نميخواند...