مختصر فعالیتم در پارس کلاب خیلی خوب بوده و واقعا محیط آروم و خوبی داره 😍