🌻🍃با شروع هر روز
يادتان باشد كه
هر لحظه زندگى گنج بزرگی است.
گنجتان را آسان از دست ندهید👌

🌹🍃زمان به خاطر هیچ کس
منتظر نمی ماند.

پس فراموش نکنید
دیروز به تاریخ پیوست
فردا معماس
و امروز يك هدیه ارزشمند است😍