رژ قرمز بزن
و برو میان شکوفه‌های انار پنهان شو
من هم چشمهایم را می‌بندم
و برای پیدا کردنت
تمام شکوفه‌های باغ را می‌بوسم!