بخاطر فالورای کمم هست اینقدر پارس کلاب رو بی پست و تحرک میبینم یا نه واقعا کاربران کلاب اینقدر فعالیتشون کمه؟ 🤔😚