یک جوانه کوچک در ذهنت
کافی است تا
درختی تنومند با ریشه‌هایِ جاودانه
در زندگی‌ات خلق کند؛
به ندایِ درونت گوش کن
و امروز
قاصدکِ رویاهایت را به پرواز در بیاور...