🔸یه راه‌حل ساده و سریع برای مواقعی که ترازو دم دست ندارین و می‌خواین مقدار بهینه‌ای از مواد غذایی مختلف رو مصرف کنید😉