🌻🍃امروز
یک تفاوت کوچيك تو زندگیتون ایجاد کنید😉

یه ذره مهربون‌تر باشید💝
یه ذره آروم‌تر باشید

یه ذره بیشتر به خداوند اعتماد کنید.

یه ذره بیشتر قدر خودتون رو بدونید
و یه ذره شکرگزارتر باشيد👌

زندگى تون سرشار از آرامش