وقتی از ته دل بخندی،
وقتی هر چیزی را به خودت نگیری،
وقتی سپاسگزار آن‌چه که هست باشی،
وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی.
بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست!
اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما باز می‌گردند.
زمانی که آدمی بتواند بی‌هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد...