⭕️ همین الان یه چیزی از خدا بخواهید ....

سه
دو
یک...