.هوا بد است
تو با کدام باد می‌روی؟
چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ تو را
که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم
دل تو
وا نمی‌شود....