🔸خوردن سیر خام با معده خالی عفونت‌های قارچی و باکتریایی را درمان می‌کند.

🍂سیر درمان مؤثری برای بسیاری از مشکلات معده است، چون گوارش و اشتها را تحریک می‌کند. همچنین به کنترل استرس کمک می‌کند و جلوی تولید زیاد اسید معده را که اغلب وقتی مضطرب هستیم ترشح می‌شود، می‌گیرد.

↩️ مطمئن شوید که سیر تازه است چون ترکیبات آلیسین موجود در سیر اگر مانده باشد به طور چشمگیری کاهش می یابد.