🌻🍃زندگی
دقيقا همون چیزی هست
که با قلم افکارمون ترسیم می كنيم👌

🌹🍃امروز
عدسی و لنزه دوربین فکرتان را
با دستمالی از جنس
محبت و عاطفه❤️
و عشق و بخشش
پاک کنید
تا عکس زندگی تون شفاف‌تر و زیباتر بیفته👌

آخر هفته تون بخیر و شادی😘