عشق؛
در حال شکستن استخوان‌هایم است،
و من می‌خندیدم...