‏-ماشینت بوی دریا میده
+ماهی خریده بودم
-ماهی مرده که بوی دریا نمیده
+هرچیزی موقع مرگ بوی اونجایی رو میده که دلتنگشه
+من بمیرم بوی تورو میدم