‏شجاعت به این معنی نيست كه از هیچی نمیترسى، به این معنیه که علی رغم ترست داری پیش میری.