ز معشوقان «نِگه»،
کاری‌تر از حرفِ دلاویز است... ⁦⁦❤️⁩