🔸 افرادی که به‌طور مرتب ماهی می‌خورند، احتمال ابتلا به افسردگی در آن ها کمتر است.

😔 افسردگی بیماری شایعی است که با احساس ناخوشی، غم و اندوه، کاهش انرژی و ازدست‌دادن علاقه به زندگی و فعالیت‌ها نمایان می‌شود.

🐠افرادی که به‌طور مرتب ماهی می‌خورند، احتمال ابتلا به افسردگی در آن ها کمتر است. انواع ماهی‌های چرب مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا ۳ و ویتامین D دارند. اسیدهای چرب امگا۳ با افسردگی مبارزه و اثربخشی داروهای ضدافسردگی را افزایش مى دهند.