یک پست خوشمزه 😋😋 از لنزور برای دوستان پارس کلاب ❤ لنزور جمعه در ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ شب به طور کامل خاموش خواهد شد 😢