🌻🍃زندگی
پنجره ای باز به دنیای وجود است.

الهی که امروز
پنجره زندگیتون به سمت
عشق و شادی و امید❤️
و خوشبختی گشوده شود.

💐🍃آخر هفته تون
رنگين تراز رنگین کمان
و قلبتان سرشار از آرامشى زیبا