🔸انجام چند نرمش ساده قبل از خواب به شما کمک میکند بعد از یک روز طولانی خوابی راحت را تجربه کنید.

3️⃣ حركت سوم : حركت كودك شاد
این نسخه از حرکت کودک شاد یوگا قسمت ماهیچه های پایین کمر شما را طویل کرده و عضلات ران را تقویت میکند.
1️⃣ به پشت دراز بکشید.زانوی راست خود را به آرامی خم کرده و کف پای خود را با دو دست نگه دارید.
2️⃣ زانوی خود را به آرامی به سمت تخت و نزدیک بدن خود و درست زیر شانه ببرید.
📌کمر و سر باید روی تخت راحت باشد.
📌پای چپ را در وضعیت راحتی قرار دهید.

30 ثانیه صبر کرده و حرکات را روی پای چپ تکرار کنید.