🔸انجام چند نرمش ساده قبل از خواب به شما کمک میکند بعد از یک روز طولانی خوابی راحت را تجربه کنید.

1️⃣ حركت اول
1️⃣سمت چپ تخت خود به پشت بخوابید. زانوی راست را به سمت سینه خم کنید و سپس آنرا به سمت چپ بدن خود بچرخانید. اجازه دهید کمی زانو از لبه تخت آویزان باشد.
2️⃣دست راست خود را در زاویه 90 درجه باز کرده. کف دست را رو به پایین نگه دارید.دست چپ را روی نشیمنگاه قرار داده و به آرامی آنرا فشار دهید تا احساس کشیدگی بیشترشود.
3️⃣ سر را به سمت راست بچرخانید.
30 ثانیه در این وضعیت بمانید. ستون فقرات خود را محکم و کشیده نگه دارید.با استفاده از عضلات شکم زانوی خم شده را به حالت اول برگردانده و به سمت راست تخت بروید و حرکات را با زانوی چپ تکرار کنید.
بعد 30 ثانیه صبر کرده حالا هر دو زانو را درون سینه جمع کرده و آنها را بغل کنید.