همه چی داشته باشی و احساس کنی هیچی نداری بهش نمیگن ناشکری و اون هیچی, واقعا هیچی نیست.
یه آرزوی برآورده نشده ست...
واقعیتش اینه که آدمیزاد نمی تونه به خودش و احساسش دروغ بگه.
تمام حفظ ظاهر ها و لبخند ها, نیمه های شب کنار میرن تا تو با خودت خلوت کنی و بگی : چرا نشد...؟ چرا شد...؟