پنج چیزی که همین الان باید متوقف کنید!

۱- راضی نگه داشتن همگان
۲- ترس از تغییر
۳- زندگی کردن در گذشته
۴- کم ارزش کردن خودتان
۵- فکر کردن بیش از حد