با تو لبخندم به رنگ یاس هاست
عشق تو زیباترین احساس هاست
یاد تو چون عطر تند رازقیست
با تو ماندن معنی دلدادگیست
یاد تو در گوشه ی قلبم نشست
شیشه ی اندوه دلتنگی شکست
دست هایت را ز دستانم مگیر
این منم در محبس عشقت اسیر
یاد تو ارامش و تسکین من
چشم هایت حسرت شیرین من
بی تو باید از جهان دلسرد بود
یا که همچون شاعری غمگین سرود
شانه هایت کوهی از تاب و توان
نازنین با قلب تب دارم بمان