آهنگ علی جانی پور بنام سو تفاهم

دادی یکاری دستم
بد به تو دل بستم
جات کسی نمیاد
هیچکیو نمیخواد
این دل وابستم

دانلود موزیک