آهنگ پدرام پالیز تقویم شمسی

شنیده ام بی نقصی پروانه وار میرقصی ♩♬♫
به دور شمع میچرخی از عاشقی نمیترسی
شنیده ام زیبایی کل آرایش دنیایی ♩♬♫
نمی آید مث تو هیچ کسی در تقویم شمسی!!!
همه از تو عکس شهزاده زیبایی ♩♬♫
کشیدند همه گفتند و حتی یک لحظه تو را ندیدند

دانلود موزیک