💐🍓امروز
لبخند بزن و زندگی کن

🌹🍃وقتى احساس شادی می‌کنی
نیروی شادی را به جهان هستی ميفرستى
و در نتیجه شادى بر سر راهت قرار می‌گیرد👌

هر احساسی که امروز
به خودت و زندگی داشته باشی
فردا همان را دریافت خواهی کرد😘