کاش دنیا رو داده بودن دست نقاشای آبرنگ، نوازنده‌های ویولونسل و قنادهای کوکی کره‌ای...