حالا هندو ما را کشت و خال هندو ما را کشت
حالا با خنجر ابرو زیر چارسو ما را کشت
دانلود موزیک